vegan

Veganväetis kurgile-kõrvitsale 1L

6.00€


Küsi lisainfot
Kõik väljad on kohustuslikud

Taimede poolt kasutamata jäänud lämmastik kandub mullast pinnaveekogudesse ning põhjavette.  Liigne loomsete väetiste kasutamine võib  põhjustada ulatuslikku  reostumist nitraatidega, mis muudab ökosüsteemide loomulikku toimimist ning alandab vee kvaliteeti.Vegan-maaviljelus püüab tähelepanu juhtida sellele, et fossiilsetest kütustest on võimalik vähem sõltuvuses olla. Kariloomavaba maaviljelus püüab võimalikult palju kaugelt pärinevast väetismaterjalide kasutamisest hoiduda.  Nii palju kui võimalik üritavad farmerid  väetiseks mõeldud orgaanilise aine hankida lähedalt või toota seda oma maapeal, et vähendada transpordivajadust.Kaevevaba meetodi(no-till method)  koos kariloomavaba maheviljeluse kasutamisega säilib ka planeedi suurim “süsiniku reservuaar” – muld. Muld sisaldab kogu maailmas kokku kaks korda rohkem süsinikku, kui seda leidub atmosfääris, ja kolm korda rohkem, kui seda leidub taimkattes. Intensiivse kündmise tagajärjel  seguneb muld hapnikuga ja mulla keskmine temperatuur tõuseb. Selle tulemusena kiireneb orgaanilise aine lagunemine.  Mullas sisalduva orgaanilise süsiniku kadu võib piirata mulla võimet anda taimedele tugevaks kasvuks toitaineid. Orgaanilise süsiniku talletamine on väga oluline mulla mikroobsete ökosüsteemide säilimise seisukohalt, kelle tegevus on elujõuliste taimekasvatuse toimimise põhialuseks. Kasutades haljasväetisi ning põlde võimalikult vähe kündes säilib orgaaniline süsinik, mis muidu lihtsalt atmosfääri lenduks.

Kohaliku orgaanilise aine kasutamisel mulla viljakuse loomiseks väheneb nii transpordikulu kui ka keskkonnaheide.

Fosiilkütuste kasutamine on vähenenud ning seega CO2 atmosfääri paiskamine on minimaalneKasutatakse võimalikult palju taastuvaid energiallikaid – inim-,päikese-, tuule-ja veeenergiat.  

Kariloomavabas maaviljelussüsteemis soodustatakse liigilist mitmekesisust säilitades ja taasluues stabiilset kohalikku ökosüsteemi.